Veľmi dôležité - Prosím prečítať...

Platné od 04. 01. 2016

Vážený zákazník spoločnosti SOFTPROGRES, s.r.o.

 

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že dňa 29.12.2015 sme umiestnili na internet UpGrade WinAmbulancia 9.2

 

Všetky podrobnosti nájdete dôkladne popísané v ikone "zelený otáznik".

 

Dôležité upozornenia:

 

1. Faktúry za aktualizáciu v roku 2016
V novej verzii sa faktúra za aktualizáciu na rok 2016 bude zobrazovať každý tretí deň automaticky.
Ak si ju chcete vytlačiť kedykoľvek môžete v programe kliknúť na menu
WinAmbulancia -> Úhrada faktúr.
Ak faktúru uhradíte bude Vám to 7 dní zaslaná zúčtovacia faktúra v papierovej podobe.
Bezpečné lieky budú faktúrované osobitne po ukončení jednaní s poisťovňou Dôvera. Zatiaľ to funguje bezplatne.

 

2. Číslovanie faktúr v roku 2016
Je rok 2016 a keď budete vytvárať nové faktúry za rok 2016 bolo by dobré nastaviť si číslovanie faktúr od 20160001.  (prosím nastavte si rady a nechajte číslovať program. Nie každý mesiac vnucovať programu vlastné čísla faktúr.)

 

Ako sa to robí? 
a.) Vojdite do menu Výkazy pre poisťovne -> Fakturácia,
b.) kliknite na 7. ikonu  - Nastavenie faktúr (ikona s rukou),
c.) zvoľte nastavenie "Číselné rady",
d.) nastavte číselné rady napríklad takto:
      Faktúry         :  20160
    Opravné doklady :  20165
    Dobropisy       :  20165
    Ťarchopisy      :  20165
    Proforma faktúry:  20168

 

3. Pripočítateľné položky IPP
Všetky popísané  a urobené funkcie okolo pripočítateľných položiek IPP sú plne funkčné, len vtedy ak v Evidencii liekov sú tieto správne a za správne ceny zadané.
V prípade problémov skontrolujte či v Evidencii liekov máte zadané položky IPP1 za 0,24€
IPP2 za 0,40€ alebo 0,58€ a IPP3 za 0,98€.