Lekári špecialisti - zmena vo VšZP

Platné od 18. 11. 2015

LEKÁRI - ŠPECIALISTI  - POZOR !!!

29.10.2015 sme sa dozvedeli o dohode VšZP so Zdravitou, ktorá pre Vás špecialistov vybavila navýšenie počtu bodov výkonov 60,62,63 a nové pripočítateľné položky IPP1 a IPP2 k presne určenému zoznamu výkonov(tak ako sme to popísali v novinkách k verzii 9.1.100), s platnosťou od 1.10.2015.

Zároveň sme dostali zo Zdravity informáciu, že VšZP za mesiac október navýšenie bodov i sumu IPP1, resp. IPP2 pripočíta automaticky, bez toho, aby ich lekár vykázal v dávke (vzhľadom na vysoký dátum).

Z tohto dôvodu upgrade WinAmb 9.1.100 neprepočítal body a nedoplnil IPP do bodovania v októbri. Okrem toho sme v tom čase nemali informáciu o tom, či sa to týka všetkých lekárov, alebo iba lekárov, ktorých zastupuje Zdravita.

Ako to už chodí, dohody neplatia. Podľa toho, čo sme zistili u obchodného partnera tety Anky, dnes je stav takýto:

1. VšZP za október automaticky navýšila iba počet bodov výkonov 60,62,63.    IPP1, resp. IPP2 nepripočítala, lekári si tieto pripočítateľné položky  môžu dodatočne za október vykázať v opravnej dávke.

2. Navýšený počet bodov 60,62,63 a IPP1, resp. IPP2 vykazujú iba lekári Zdravity a neregistrovaní lekári(teda lekári mimo Zdravity a mimo ZAPu).

3. Lekári zastupovaní ZAP (Združenie ambulantných poskytovateľov) nemajú     vo VšZP navýšený počet bodov výkonov 60,62,63 a ani nevykazujú IPP1, resp. IPP2, ale majú od 1.10.2015 navýšenú cenu bodu o 4%, teda na sumu 0,021€, resp. 0,0211€ v prípade podania dávok cez elektronickú podateľnu.

 

Z toho vyplýva nasledovné:

1. Ak ste lekár, ktorého zastupuje ZAP, postupujte nasledovne:

   - zmeňte si v cenníku pre VšZP cenu bodu na 0,021, resp. na 0,0211,

   - v menu "Evidencie -  Evidencia výkonov" kliknite na 5.ikonu alebo stlačte Ctrl+Shift+Enter a vymažte riadky, v ktorých je v položke  "Výkon" uvedené 60 resp. 62 resp. 63 a v položke "KP" je uvedené 25,

   - cez menu "Nástroje - Hromadná zmena v databáze" cez voľbu 
 "(9) Prepočet bodovania"  urobte prepočet na pôvodný počet bodov  výkonov 60,62,63 v už zapísanom bodovaní.

 

2. Ak ste lekár, ktorého zastupuje Zdravita, alebo ste neregistrovaný  lekár, a chcete za október dodatočne vykázať pripočítateľné položky IPP1 resp. IPP2 v opravnej dávke, postupujte takto:

   - u konkrétneho pacienta otvorte bodovanie (F4), pridajte nový riadok      (Ctrl+Insert), zapíšte do neho konkrétny výkon (napr. 60,62,1240,..),  do položky "Počet" zapíšte 0 (nulu), do položky "Liek" zapíšte IPP1 resp. IPP2, potvrďte Enter a zapíšte bodovanie F3 alebo kliknite OK

   - v ambulantnej knihe na tomto pacientovi stlačte klávesy Alt+F2 a v  okne "Vyberte výkony...." ponechajte fajku iba na pridanom riadku s IPP a potvrďte OK.

   - po vykonaní všetkých opráv v októbri cez menu "Výkazy pre poisťovne - Tlačové zostavy a dávky" spracujte opravnú dávku a faktúru.

    Bohužiaľ, iný postup neexistuje. Ak sa Vám zdá zložitý, stále zostáva  možnosť opravnú dávku nerobiť a peniaze za IPP venovať VšZP. Je to iba  na Vás. Tiež môžete požiadať o pomoc našu firmu cez vzdialenú správu.   Radi Vám pomôžeme, dovolíme si Vás však upozorniť, že táto služba je spoplatnená podľa platného cenníka, nakoľko náš bezplatný hotline je primárne určený na riešenie havarijných situácií, nie na   nastavovanie cenníkov a bežné činnosti, ktoré sú popísané v návodoch.

s pozdravom, kolektív  SOFTPROGRES, s.r.o.