Nova verzia programu WinAmbulancia 9.0.100

Platné od 31. 07. 2015

Vážený zákazník spoločnosti SOFTPROGRES, s.r.o.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že dňa 30.7.2015 sme umiestnili na internet UpGrade WinAmbulancia 9.0.100

Upozorňujeme, že musíte mať minimálne ver. 8.9, aby ste mohli vykonať UpGrade na 9.0.100

!!!!   Ak nemáte verziu 8.9 nesnažte sa robiť UpGrade priamo z programu !!!!
Musíte si najskôr stiahnúť UpGrade 8.9 z odkazu:

http://www.softprogres.sk/files/WinAmbulancia/UpgWinAmb89.exe

po jeho aplikácii môžete urobiť Upgrade na 9.0.100


Ideálny postup:
1. Vypnite pred upgrade počítač sestry.
2. Urobte zálohu s defragmentáciou databáz.
3. Reštartujte Váš počítač a potom vykonajte UpGrade.
/Ak neprejde defragmentácia, alebo zálohovanie kontaktujte nás./

 ! ! ! !   Nezabudnite pred UpGrade zálohovať   ! ! ! ! 

Hlavné zmeny:

aktualizácia kategorizácie liekov k 1.8.2015
zoznam lekárov SR s kódmi a PZS s kódmi - stav 7/2015
nová funkcia F12 na prezeranie dokumentácie
zmeny vekových intervalov pri kapitácii VLD a VLDD vo VšZP
zmeny bodov pri niektorých výkonoch v Dôvere
! ! ! ! ! ! ! !   Podrobnosti sú v ikone zelený otáznik ! ! ! ! ! ! ! !

Ako urobiť UpGrade ?
__________________________________________________________

Ak máte prístup na internet priamo na pracovnom počítači, použite voľbu v menu WinAmbulancia ––> UpGrade z internetu

Ak máte internet doma, môžete si z odkazu:
http://www.softprogres.sk/files/WinAmbulancia/upgwinamb.exe,
alebo z našej stránky www.softprogres.sk
stiahnuť UpGrade na USB kľúč a v práci stiahnutý súbor upgwinamb.exe
spustiť dvojklikom priamo z kľúča.

Ak pracujete v sieti, robte UpGrade len na jednom hlavnom PC, na ostatných PC nesmie byť program spustený. Odporúčame vedľajší počítač úplne vypnúť a hlavný pred UpGrade reštartovať.

Po vykonaní UpGrade na hlavnom PC, stačí jednotlivé stanice spustiť a urobiť UpGrade len  databáz s nižšou verziou.

          CD s UpGrade sme odoslali v piatok 31.7.2015.

Chceme požiadať, aby ste na tento eMail neodpovedali a na komunikáciu s firmou využívali email: softprogres@softprogres.sk

Zároveň Vás chceme požiadať, aby ste pri komunikácii s firmou uprednostnili volanie na pevné linky: 033 77 43 609, 610.

 

Niekoľko slov na aktuálne témy:

Nová funkcia F12

Funkcia F12 na prezeranie dokumentácie je teraz prístupná z takmer všetkých evidencií. Najviac Vám to pomôže v tom, že teraz na to aby ste si pozreli dokumentáciu, nemusíte pacienta pridávať do ambulantnej knihy. Stačí stlačiť Ctrl+Ins, vyhľadať pacienta a stlačiť F12.  Potom sa ESC vrátite do ambulantnej knihy.

 Zmeny vo výkazníctve
Vyzerá to na dohodu poisťovní, že zatiaľ čo budú na dovolenke, znepríjemnia všetkým lekárom a SW firmám leto.

Začíname nadobúdať podozrenie, že je to sabotáž. Dosť nevyberaným spôsobom nás nútia celé leto intenzívne pracovať na funkciách eHealth. Nepočúvajú naše rady a hlavne prosby, aby nám dali trochu pokoj a nemenili výkazníctvo. Výsledok je absolútne nekoncepčná zmena výkazníctva, keď Dôvera žiada iné bodové hodnoty pre výkony 60,62, 63  a 15d a VšZP vykazovanie výkonu H0005 a H0008 v spojitosti s vypísaním formuláru a vyplnením položky Liek hodnotou SKOR01 až SKOR09. Zmena vekových intervalov pre kapitáciu je akceptovateľná, ale nič by sa im nestalo, keby to oznámili s nejakým predstihom.


Všetky zmeny sú podrobne popísané v novinkách. V tejto súvislosti Vás však musíme upozorniť, že nie všetko program nastaví automaticky. Všetkým týmto zmenám musíte porozumieť a niektoré veci si nastaviť sami, lebo poisťovne ich neurobili pre všetkých rovnako. Prečítajte si zmluvy a urobte príslušné zmeny podľa návodu. Tiež Vás musím upozorniť, že v rámci aktualizácie máte zaplatené zmeny v programe a návody, nie individuálne nastavovania cenníkov cez HotLine.

Fyzicky sme schopní v čase dovoleniek vybaviť 20 až 30 telefonátov, a to riešime hlavne  problémy s funkčnosťou programu, takže prosíme o pochopenie.
Už som veľa krát upozorňoval kompetentných, že výkazníctvo je moc zložité, plné nekoncepčných výnimiek a lekári tomu nerozumejú. Je to však hádzanie hrachu na stenu a bez toho, aby ste zatlačili cez asociácie a komory sa pravdepodobne nič nepohne.  

 Overenie poistného vzťahu
Pôvodné overovanie cez ÚDZS je zase funkčné, podmienkou však je, že sa na ich stránke zaregistrujete a vyžiadate si prihlasovacie meno a heslo. S týmto menom a heslom sa potom jedenkrát prihlásite na portáli ÚDZS a heslo si zmeníte. Toto zmenené heslo a prihlasovacie meno potom zadáte pri prvom overení vo WinAmb a overovanie bude znovu funkčné. Samozrejme bez informácie, či je dlžník, alebo nie je.

eISLP
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že ak si robíte UpGrade z internetu, tak sa Vám automaticky neurobí UpGrade eISLP. Musíte si ho stiahnuť z odkazu:
http://www.softprogres.sk/files/eISLP/eislpinstall.exe
a následne aplikovať na Vašom počítači.

s pozdravom  kolektív pracovníkov spoločnosti SOFTPROGRES, s.r.o.