WinLab: nesprávne zaokrúhľovanie výsledkov Alpha medical

Platné od 14. 06. 2015

Problém

Od júnovej aktualizácie (8.9.200) sa výsledky z laboratória Alpha medical zaokrúhľujú na celé číslo (nemajú desatinné miesta).

V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že chyba je na strane laboratórií Alpha Medical a nie na našej strane, ako sa to pokúšajú niektorí ich reprezentanti komunikovať. V súčasnosti sa čaká na opravu ich informačného systému. Dovtedy však funguje možnosť iného nastavenia programu.

Odporúčanie

Ignorovať nastavenie zaokrúhľovania hodnôt v laboratórnom výsledku.

Postup

  1. Otvoriť WinLab (mal by mať verziu 1.4.0, po spustení programu ju vidno v záhlaví programu).
  2. Otvoriť nastavenia programu kliknutím na ikonku s ozubeným kolieskom.
  3. V nastaveniach programu zaškrtnúť políčko „Ignorovať nastavenie zaokrúhľovania hodnôt v lab. výsledku“.
  4. Potvrdiť tlačidlom .

Všetky ďalšie sťahované výsledky budú mať výsledok nezaokrúhlený.

Vysvetlenie

V  upgrade zo začiatku júna sme aktualizovali modul na sťahovanie laboratórnych výsledkov.

Doteraz boli výsledky zobrazované v jednotkách používaných laboratórnymi prístrojmi (napr. pmol/l, mIU/l). Keďže sme boli upozornení, že vysvetlivky k výsledkom používajú jednotky prepočítané (napr. nmol/l, ng/ml), čím sa sťažuje hodnotenie výsledku, v novej verzii sú už výsledky zobrazované v jednotkách prepočítaných, ak sú dostupné.

Toto vylepšenie ale momentálne prináša vyššie spomínaný problém so zaokrúhľovaním.

Každý výsledok, rovnako ako jeho prepočet, obsahuje informáciu, na koľko desatinných miest má byť zaokrúhlený. Vo výsledkoch z laboratórií Alpha medical sa však v súčasnosti uvádza, že prepočítané hodnoty majú byť zaokrúhlené na celé číslo.

Preto odporúčame použiť vyššie uvedený postup na zmenu nastavenia v module WinLab, čím sa zamedzí zaokrúhleniu prepočítanej hodnoty na celé číslo a zároveň budú hodnoty uvedené v rovnakých jednotkách ako sú použité vo vysvetlivkách.