Virtuálna pokladnica (VRP) - najnovšie správy

Platné od 01. 04. 2015

Virtuálna pokladnica (VRP) - najnovšie správy

Na stránke finančnej správy sa objavila tlačová správa, ktorej posolstvo je, že ak ste si požiadali o virtuálnu a ešte ste nedostali kód pokladnice a prihlasovacie údaje, môžete najneskôr do 15.4.2015 používať pôvodné príjmové doklady.

Hneď ako dostanete z daňového úradu prihlasovacie údaje musíte používať už len virtuálnu pokladnicu, alebo v prípade jej nefunkčnosti náhradné doklady - paragóny.

 

Podrobné informácie získate na:

https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archiv-noviniek/detail-novinky/_spustenie-vrp-ts/bc

 

Dôležité informácie:

  • Uvedomte si, že PARAGÓN je silný daňový doklad a keď ho raz vytlačíte nemôžete ho len tak zahodiť, alebo zmazať z programu. Takže neskúšajte zbytočne tlač. Ak ho pridáte a vytlačíte - zmazať ho už nemôžete, len stornovať záporným dokladom.
     
  • Keď sa prihlasujete do VRP majte pripravené nové heslo a PIN zo žiadosti o pridelenie VRP. Nové heslo musí mať minimálne 8 znakov a musí obsahovať čísla, malé a veľké písmená.  /napr 2015AK47 je zlé heslo, ale 2015Ak27 je dobré heslo/. Heslo si dobre pamätajte, alebo zapíšte.
     
  • Keď robíte export cenníka do VRP nesmiete mať v cenníku položky s nulovou cenou a každá služba sa musí volať jedinečným menom. Rovnaké názvy tovarov a služieb budú pri importe ignorované. maximálny počet položiek cenníka je 100.