Nová verzia WinAmbulancia 8.9

Platné od 31. 03. 2015

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že dňa 30.3.2015 sme umiestnili na internet UpGrade WinAmbulancia 8.9

Veľmi nám záleží, aby ste si tento UpGrade urobili.  Hlavne preto, že je  prelomový ako 8.3 /nebude sa dať preskočiť/ a tiež preto, lebo obsahuje veľa zmien v priamych platbách, bezhotovostnom platení a  Bezpečných liekoch Dôvery.
Upgrade bude trvať dlhšie -  naše odporúčania pre ideálny postup:
Vypnite pred upgrade počítač sestry.
Urobte zálohu s defragmentáciou databáz.
Reštartujte Váš počítač a potom vykonajte UpGrade.
/Ak neprejde defragmentácia, alebo zálohovanie kontaktujte nás./

Upozorňujeme, že musíte mať minimálne ver. 8.3, aby ste mohli vykonať UpGrade na 8.9
 ! ! ! !   Nezabudnite pred UpGrade zálohovať   ! ! ! ! 

 

Súčasťou tejto verzie je aj nový modul podpory platieb. Môžete si ho vyskúšať a zakúpiť za uvádzaciu cenu 24,-EUR bez DPH. Faktúra sa Vám zobrazí priamo v programe.
Modul obsahuje:

Podpora bezhotovostných platieb cez poštu a banku

1.)  tvorba a tlač poštovej poukážky  2.) vystavenie faktúry pacientovi  3.)  vystavenie proforma faktúry pacientovi

 

Podpora registračných pokladníc a hotovostných platieb

1.) vystavenie a tlač náhradného dokladu - paragónu (v prípade nefunkčnosti fyzickej, alebo virtuálnej pokladnice vystavíte náhradný doklad - nemusíte to robiť ručne)

2.) ikona pre priame volanie virtuálnej pokladnice (len volanie, nie spojenie) - ak používate virtuálnu pokladnicu, máte zjednodušený prístup na stránku pokladnice

3.) podpora exportu cenníka do virtuálnej registračnej pokladnice (možnosť exportu cenníka z WinAmbulancie do súboru, ktorý sa dá načítať -   importovať do virtuálnej registračnej pokladnice).

 

V platbe za modul je zahrnutá aj podpora do konca roka 2015.

V roku 2016 bude faktúrovaná za prevádzku a podporu týchto služieb sadzba 1,-€/mesiac.

 

Ak máte záujem o prepojenie programu WinAmbulancia priamo s fyzickou registračnou pokladnicou cez modul (výpis pokladničného dokladu v programe tlačený na pokladni), kontaktujte prosím našich technikov, ktorí prepojenie nastavia. V tomto prípade je doplatok za prepojovací modul 80,-€ s DPH.

 

Dôsledne Vás upozorňujeme, že od 1.4.2015 nemôžete používať na tlač príjmových dokladov
starý spôsob tlače.

Vytlačiť bloček môžete len z virtuálnej pokladnice (VRP), Fyzickej registračnej pokladnice (ERP), alebo môžete pacientovi vytlačiť faktúru s poštovou poukážkou.  Ak pokladnica nefunguje môžete z programu tlačiť náhradné doklady - Paragóny.

Po UpGrade si prosím dôkladne prečítajte novinky.