Dispenzarizácia - Dávka 799n - Návod na použitie

Platné od 07. 03. 2015

Dispenzarizácia - Dávka 799n -  Návod na použitie

      Ešte neskončil ošiaľ s posielaním štatistík, výkazom cezhraničnej spolupráce u1, zavádzaním Bezpečných liekov a pokladňami a už Dôvera osladzuje život odborným lekárom opätovným oživením už takmer vyhynutej Dispenzarizácie. 
V tejto súvislosti Vám chceme  pripomenúť, že tieto funkcie sú implementované v programe už od roku 2005.  Problémom však je, že si musíte prečítať návod a naučiť sa s tým robiť. Nie je v našich silách Vás po jednom telefonicky učiť. Náš HotLine môže riešiť len havarijné stavy a stavy keď program nerobí to, čo je napísané v návode. 

        Program vie vytvoriť dávku 799n pre ľubovoľnú poisťovňu alebo tlačovú zostavu so zoznamom dispenzarizovaných pacientov.

Nižšie uvedené a popísané funkcie sú prístupné z Ambulantnej knihy i z Evidencie pacientov.

Osobitne chceme upozorniť na možnosť vytvoriť, editovať a vytlačiť "Návrh na zaradenie pacienta do dispenzarizácie" - funkcia je prístupná zo zoznamu "Všetkých dispenzarizovaných" aj z dispenzárnych skupín pacienta.

Kompletný návod si môžete stiahnuť kliknutím na odkaz:

http://www.softprogres.sk/files/download_support/Navod_Dispenzar.doc