Virtuálna registračná pokladnica

Platné od 02. 03. 2015

S malým oneskorením, ale predsa je možné sa prihlásiť k používaniu virtuálnej registračnej pokladnice. T.j požiadať o pridelenie VRP.

 

Stačí kliknúť na odkaz:

https://vrp.financnasprava.sk/#/registration

 

vypniť formulár, vytlačiť a podpísať.

Následne zaslať poštou, alebo osobne doručiť na daňový úrad.