Nový komunikačný servis pre používateľov WinAmbulancie

Platné od 24. 02. 2015

Od verzie programu WinAmbulancia 8.8.200 funguje systém na lepšie informovanie používateľov. V prípade, že Vás chceme upozorniť na nejakú významnú skutočnosť (aktualitu), program na ňu pri štarte upozorní v pravom dolnom rohu hlavného okna.

Pri kliknutí na príslušný názov sa otvorí vo Vašom predvolenom internetovom prehliadači stránka s aktualitami. Ak už informáciu máte prečítanú, zobrazí sa pri názve malé čierne 'x'.

Ak nechcete, aby Vám program naďalej ponúkal pri štarte prečítanú aktualitu, kliknite na 'x' za jej názvom a táto zmizne zo zoznamu a viac sa nebude zobrazovať.

Okno s aktualitami je prispôsobené tak, aby Vás nevyrušovalo pri práci. Nevezme si kurzor, a vy môžete pracovať tak ako doteraz. Ak nekliknete na okno ani na žiadnu položku v jeho vnútri, okno sa po určitom čase (10 sekúnd) samé zatvorí.

 

Podmienkou správneho fungovania tejto funkcie je pripojenie počítača na internet.

Funkcia v rámci aktualizačného poplatku Basic