Nová verzia programu WinAmbulancia 8.4.2

Platné od 27. 02. 2014

Zoznam liekov a zdravotníckeho materiálu k 1.3.2014
Podľa Opatrenia MZ SR je od 1.3.2014 v platnosti nový zoznam liekov, zdravotného materiálu a dietetických potravín plne alebo čiastočne uhrádzaných z verejného zdravotného poistenia. Súčasťou novej verzie je aktualizácia zoznamu liečiv podľa zmien platných od 1.3.2014.
Ceny nehradených liečiv sú aktualizované na základe dostupnosti informácií z jednotlivých farmaceutických spoločností.
Funkcia v rámci aktualizačného poplatku Basic.
 
Zoznam lekárov SR s kódmi a PZS s kódmi stav 02/2014
Úrad pre dohľad nad  zdravotnou starostlivosťou zverejňuje zoznam lekárov SR a zoznam PZS s novými kódmi. Tieto zoznamy sú súčasťou novej verzie v stave ako ich eviduje ÚDZS vo februári 2014.
 
Program počas upgrade automaticky skontroloval váš zoznam lekárov v "Evidencii Odkiaľ" voči veľkému zoznamu lekárov SR a v prípade nezrovnalosti kódu lekára alebo kódu PZS konktrétneho odosielateľa ho vyfarbil na oranžovo a zároveň ho v stĺpčeku Z označil písmenom:
P označuje rozpor v kóde PZS voči veľkému zoznamu lekárov SR
N označuje rozpor v kóde lekára
D označuje, že daná dvojica kód lekára + kód PZS sa nenachádza vo veľkom zozname
X označuje, že kód lekára alebo kód PZS je nevyplnený alebo neúplný.
Takto označených odosielateľov by ste mali individuálne skontrolovať pomocou 8. ikony   (alebo klávesy Ctrl+O)  cez "Hľadať podľa kódu lekára", resp. "Hľadať podľa mena lekára" a opraviť.
V prípade, že máte v Evidencii Odkiaľ toho istého odosielateľa dvakrát (raz so zlými kódmi, raz so správnymi), treba ich zlúčiť: postavíte sa odosielateľa so zlými kódmi, kliknete na 5.ikonu   (alebo stlačte Alt+F2), potom sa presuniete na toho istého odosielateľa s dobrými kódmi a kliknete na 6.ikonu    (alebo stlačte klávesy Ctrl+Shift+O) a potvrďte zlúčenie odosielateľov.
Funkcia v rámci aktualizačného poplatku Basic
 
Nové formuláre:
Cez menu „Ambulantná kniha – Formuláre“   (Shift+F3) cez ikonu  (Ctrl+Insert)
CT NsP Nové Mesto n. Váhom
CT Alfamedia Trenčín
MR Alfamedia Trenčín
SYNLAB - mikrobiológia
Alpha Medical - záhlavie žiadaniek 2014
Funkcia nad rámec aktualizačného poplatku v rámci Upgrade Profi.