Nový upgrade 24.01.02

Platné od 18. 01. 2024

Pripravili sme pre Vás nový upgrade 24.01.02, ktorý obsahuje nasledovné zmeny:

OPRAVENÉ

1 eRecept

• prepis zdôvodnenia predpisu pomôcky z histórie a z posledného vyšetrenia (Ctrl+K aj Ctrl+J),
• prepis zdôvodnenia z malého zoznamu pomôcok,
• výber pomôcky, ktorá sa aplikuje na párový orgán,
• tlač zdôvodnenia na pomôcku.

2 Kúpeľný návrh pre ZP Dôvera

• pri kúpeľnom návrhu načíta dostupné kúpele a správne odošle kúpeľný návrh.

3 Tlač štítkov a obálok

• opravená tlač štítkov.

PRIDANÉ

• Hromadné vyradenie pacientov starších ako 18 rokov + 364 dní u pediatrov a pacientov starších ako 25 rokov + 364 dní u lekárov pre dorast.

 

Prosíme Vás, aby ste si tento upgrade nainštalovali.