Nové rozhranie dávok

Platné od 18. 12. 2023

Od 1.1.2024 sa mení dátové rozhranie dávok. Všetky zmeny budú automaticky zapracované v upgrade 24.01 a pre používateľov nebudú viditeľné, nakoľko sa prejavia až po spracovaní dávok.

Jediná viditeľná zmena sa týka vykázania lieku podaného v ambulancii tzv. „A“ lieku. Ak má A-liek viac ako jedno indikačné obmedzenie podľa platnej kategorizácie, bude nutné vybrať indikačné obmedzenie z ponúkaných možností.