Nastavenie individuálnej pripočítateľnej položky (IPP)

Platné od 06. 06. 2022

Poisťovňa 25 štvrťročne mení individuálne pripočítateľné položky pre každé zdravotnícke zariadenie.

Ceny si nastavíte a hromadne zmeníte cez menu "Nástroje - Hromadná zmena v databáze"

zvoľte riadok (20) – doplnenie pripočítateľných položiek IPP do bodovania a stlačte tlačidlo "Ďalej".

Zadajte „Dátum od“, číslo poisťovne , zvolíte IPP a kliknete na tlačidlo , „Otvoriť nastavenie cien IPP“.

Otvorí sa okno, kde si označíte IPP, ktoré chcete nastaviť a kliknete na OK.

Tým sa otvorí okno, kde si zvolíte poisťovňu a k nej sa zobrazia výkony, ku ktorým dané IPP patrí a aj prepíšete cenu IPP. Prípadne si môžete vybrať aj odbornosť, pre ktorú dané IPP platí.

Nastavenie potvrdíte tlačidlom OK.

Stlačte tlačidlo „Ďalej“, zobrazí sa okno s potvrdením. Ak ste zadali hodnoty IPP správne, potvrďte tlačidlom „Štart“ a „OK“

Na jedno spustenie prebehne nastavenie cien IPP, vymazanie a nahradenie správnymi cenami.