DÔLEŽITÉ - ZMENA VYKAZOVANIA ODÍDENCOV !!!

Platné od 08. 04. 2022

Podľa posledných inštrukcií od VŠZP sa musí do položky kód poistenca dávať namiesto identifikátora pridelené rodné číslo z preukazu odídenca. (Kapitační lekári musia vo výkonoch F4 do stĺpca T dávať N).

Pri odosielaní dávky na pobočke VŠZP musíte zvoliť skupinu poistencov „Utečenci Odídenci“.