Zmena v elektronickom zasielaní receptov

Platné od 09. 09. 2021

!!! Vážení používatelia programu WinAmbulancia !!!

 

Venujte prosím pozornosť tomuto oznamu:

 

Poisťovne v poslednom období  zvyšujú  tlak na  kontrolu receptov pred
odoslaním, ktorý vedie k snahe používať v receptoch pevné dávkovanie.

Z týchto dôvodov sme  museli  upraviť  algoritmus  zadávania  receptov.

Ide  o  to, že  lekár  musí  potvrdiť  signatúru. Doteraz  stačilo  recept
zapísať alebo odoslať aj  z rozpísanej signatúry,  avšak tento postup sa
ukázal  ako  nejednoznačný  a  spôsoboval  nedokončené  zápisy.

Aby odchádzal zápis do poisťovne správne, potvrďte signatúru klávesom
Enter  alebo  klávesom Tab  vždy pred  tlačou, odoslaním alebo pridaním
nového receptu.

 Pripomíname, že správny postup používania modulov eRecept je
popísaný na našej internetovej stránke www.softprogres.sk v sekcii
návody:  eRecept - Tipy a triky, ako to správne používať