Oprava doplatkov pre produkty HARTMANN

Platné od 08. 09. 2020

Vážení zákazníci,

v aktualizácii WinAmbulancia 20.09 sa nedopatrením stalo, že mnohé produkty firmy HARTMANN sa javia, akoby si ich pacient platil sám, hoci majú byť plne hradené poisťovňou (v evidencii liekov majú v stĺpci 'Distribúcia' hodnotu 'I'). Nie je to však pravda, v lekárni ich normálne vydajú a poisťovňa hradí plnú sumu.

Za vzniknuté komplikácie sa ospravedlňujeme.

Vydali sme už opravu vo verzii 'WinAmbulancia 20.09.1', ktorú si môžete stiahnuť a nainštalovať bežným spôsobom.
 
V novej verzii zároveň pribudli diagnózy pre nezvratné stómie (napr. U99.04 - Nezvratná kolostómia), ktoré Dôvera ZP vyžaduje pri predpisovaní liekov a pomôcok na nezvratné stómie, ak dátum odporúčania je starší ako 365 dní.

S pozdravom, kolektív SoftProgres s.r.o.