Návrat späťNávrat hore

WinDoklad

Nová inštalácia
Upgrade z internetu
 

WinDoklad je program na jednoduché vypisovanie a evidenciu príjmových a výdavkových pokladničných dokladov. Množstvo funkcií uľahčuje prácu s pokladničnými dokladmi.

  • jednoduché vypisovanie príjmových a výdavkových pokladničných dokladov
  • automatický prepočet zadanej sumy (bez DPH, Sk, Spolu)
  • prepis jednotlivých súm do účtovacieho predpisu na jedno kliknutie
  • možnosť kopírovania hodnôt zo staršieho dokladu do nového
  • hromadná tlač všetkých dokladov
  • pokladničná kniha - tlač / export do MS Excel
 

 

!!! Zmena DPH !!!

  • pri novej inštalácii je DPH už nastavená a nie sú potrebné iné nastavenia.
  • ak máte už nainštalovaný program a chcete zmeniť hodnoty DPH, je nutné mať min. verziu 1.6 a v nastaveniach programu na záložke "Vlastné" prepísať hodnoty DPH aktuálnymi.
 

 
Nová inštalácia
 
WinDoklad 2.2.7 (4.86 MiB)
 

 
Upgrade z internetu
 
 

Upgrade 2.2.7 vyžaduje nainštalovaný WinDoklad vo verzii aspoň 1.6.0.

 

 

!!! PRED UPGRADE UKONČITE PRÁCU S PROGRAMOM WinDoklad NA VŠETKÝCH POČÍTAČOCH !!!

 

Ak máte viac počítačov v sieti, musíte tento postup aplikovať na každom z nich!