Návrat späťNávrat hore

Otázky

Tu môžete nájsť odpovede na niekoľko najčastejšie kladených otázok a riešenia pre najčastejšie problémy našich zákazníkov. Pokiaľ máte otázku alebo problém, najskôr skontrolujte či tu nenájdete riešenie. Ak sa tu odpoveď alebo riešenie vášho problému nenachádza alebo mu nerozumiete, kontaktujte nás a my vám radi pomôžeme.

 • Čo robiť, ak Váš program WinAmbulancia nepracuje korektne ?

  !!! Pred všetkými opravami, urobte zálohu programu !!!

   

  V menu programu spustite položku Nástroje --> Zálohovanie a urobte zálohu programu (ideálne aj na externé médium). Pri tomto spôsobe za zálohuje len aktívna databanka.

   

  Ak máte niečo odložené v archíve, píšete knihu jázd, robíte evidenciu obrázkov a pod. je potrebné zálohovať celý priečinok WinAmb.

   

  Ako? Napríklad tak, že sa postavíte sa na priečinok „WinAmb“ a stlačiť a následne . Vznikne priečinok „Kópia –WinAmb“.

   

  !!! Nasledujúce činnosti vykonáme na všetkých počítačoch v sieti !!!

   

  1. Inštalácia systémovej podpory SP_Support

   

  Používaním počítača, inštalovaním nových SW a používaním iných programov môže dôjsť k poškodeniu systémových súborov programu WinAmbulancia.

   

  Od verzie 5.7 je prístupná funkcia reparácie cez Nástroje - Reparácia komponentov. Touto funkciou preinštalujete systémové knižnice, ktoré program využíva pri svojej činnosti.

   

  Teraz vytvoríme optimálne podmienky z hľadiska systému.

   

  Pred nasledujúcimi činnosťami treba WinAmbulanciu ukončiť, program nesmie byť spustený !!!

   

  Pokiaľ spustenie tejto funkcie Váš problém neodstráni, použite najnovšie CD, alebo si podporný balíček stiahnite z internetu: http://www.softprogres.sk/download.php spustite „sp_support.exe“ a nainštalujte všetky ponúkané komponenty.

   

  2. Defragmentácia pevného disku

   

  Cez menu Štart --> Všetky programy --> Príslušenstvo --> Systémové nástroje --> Defragmentácia. Táto služba optimalizuje Váš pevný disk a zároveň skontroluje jeho integritu. Odporúčame robiť aspoň 1 x za 3 mesiace, alebo keď systém vykazuje nekorektné správanie. Defragmentácia sa tiež odporúča urobiť po inštalácii nových programov, prípadne pri presunoch veľkých objemov dát.

   

  3. Rezidentné programy

   

  Ak požívate antivírusový program, skontrolujte jeho nastavenie. Napríklad systém NOD má jeden neduh, že od výrobcu je nastavený tak, že kontroluje zápis aj čítanie aj zo súborov typu MDB (t.j. z databáz programu). Toto môže spomaľovať beh PC a pri veľkých nárokoch na prevádzku aj spôsobovať kolaps systému. Odporúčame túto kontrolu vypnúť. Ako na to? V súvislosti s antivírusovým, antispamovými a inými, hlavne rezidentnými programami odporúčame nasledovné. Keď všetko funguje je to OK, ale ak nie (padá program a pod.) skúste dočasne tieto ochrany vypnúť a zistite či sa situácia nezlepší.

   

  Po údržbe systému spustite program WinAmbulancia.

   

  !!! Nasledujúce činnosti vykonáme na jednom – hlavnom počítači !!!

   

  Skontrolujte a urobte údržbu databáz programu: Všetky tieto služby je bezpodmienečne nutné robiť vo výhradnom použití programu. To znamená, že všetci používatelia na sieti musia ukončiť program.

   

  1. Kontrola evidencie pacientov

   

  V menu Evidencie --> Evidencia pacientov skontrolujte či sa v databanke nenachádzajú riadky bez rodného čísla, prípadne bez priezviska. Ak áno, tak tieto je treba pomocou kombinácie kláves vymazať.

   

  2. Kontrola integrity

   

  Spustite v menu Nástroje --> Kontrola integrity. Táto služba skontroluje niektoré logické súvislosti v databázach a v prípade, že dlhým používaním, mazaním, alebo výpadkami energie došlo k ich narušeniu, tak ich opraví.

   

  3. Defragmentácia

   

  Spustite voľbu Nástroje --> Defragmentácia. Táto služba optimalizuje rozloženia dát v jednotlivých evidenciách a vymazáva už nepotrebné miesto. V prípade, že táto služba zlyhá a databázu sa nepodarí defragmentovať, je to dôvod kontaktovať našu spoločnosť. V každom prípade neodporúčame dlhodobo pracovať s poškodenou databázou, ktorú sa nepodarí defragmentovať.

   

  4. Oprava databáz

   

  Na škodu celej veci nemôže byť ani služba Nástroje --> Oprava databáz. Je to globálna oprava všetkých databáz, ich znovu vytvorenie a následne naplnenie Vašimi údajmi.

   

  A nakoniec ešte jedna možnosť.

   

  Ukončite program WinAmbulancia na všetkých počítačoch a spustite z nášho CD z ponuky Programy --> ďalšie programy a utility pre windows --> Reparáciu databáz. Použite ju, ak program hlási poškodenie databázy, alebo ak neprejde defragmentácia a nepomôžu ani iné opravné nástroje zabudované priamo do programu.

 • Ako zrušiť nefunkčné uzamknutie záznamu ?
  Pri práci v sieti sa v databáze evidujú prihlásení používatelia. Ak na niektorom počítači je program ukončený nekorektne, môže sa stať, že používateľ zostane neodhlásený. Potom na ostatných počítačoch program avizuje (napr. pred zálohovaním), že k databáze je ešte pripojený tento používateľ, a musí sa odhlásiť. Ak ste si istí, že v skutočnosti nie je nikto pripojený, môžete všetky prihlasovacie zámky vymazať: vyvolajte prihlasovacie okno (buď ukončením a opätovným spustením programu, alebo cez menu "Konfigurácia>>Zmena lekára") a do políčka "Heslo" napíšte "9874123". Program oznámi, že všetky zámky boli odstránené; teraz môžete zadať svoje meno a heslo. Pri práci v rozsiahlejších sieťach odporúčame robiť túto operáciu v pravidelných intervaloch v rámci údržby. (1 x týždenne)
 • Ako nastaviť program pre prácu v sieti ?

  Program je plne prispôsobený pre prácu v sieti. Podmienkou je aby bol najskôr korektne nainštalovaný na oboch počítačoch.

   

  Na oboch PC musíte v Konfigurácii->Nastavenia -> záložka Sieťové nastavenia programu zvoliť používanie zdieľaných dát a pomocou vyhľadávacieho okienka pripojiť príslušnú sieťovú databázu.

   

  Hlavný počítač (môže sa volať napr. LEKAR) musí mať:

   

  Zaškrtnuté "Používať zdielané data na sieti" a bude mať nastavenú cestu:

   

  C:\SOFTPROG\WinAmb\Data\LekarDta.mdb

   

  Priečinok SOFTPROG musí byť ponúknutý na zdielanie s plným prístupom

   

  Veďľajší počítač (môže sa volať napr. SESTRA) musí mať:

   

  Zaškrtnuté "Používať zdielané data na sieti" a bude mať nastavenú cestu:

   

  \\LEKAR\SOFTPROG\WinAmb\Data\LekarDta.mdb

 • Ako zálohovať vo WinAmbulancii?

  Program WinAmbulancia má silný zálohovací nastroj, ktorý umožňuje zálohovať na ľubovoľné médium okrem CD. Záloha môže prebiehať v jednom kroku na viacerých zariadeniach (napr. na hard disk a USB kľúč, príp. iný počítač).

   

  Za najlepší, najrýchlejší a najspoľahlivejší považujeme spôsob zálohovania na USB kľúč (Travel disk). Na zálohovanie stačí aj 512 MB. Staré zálohy sa z USB kľúča vymažú a je znova pripravený na ďalšie zálohy. USB kľúč je aj ľahko prenosný, môžete ho mať stále pri sebe, napr. na kľúčoch.

   

  Vhodná je aj napaľovačka, kde zálohované dáta sú veľmi odolné a hlavne čitateľné na všetkých PC, ktoré majú CD mechaniku. Nastáva však problém, že napaľovať musíte cez napaľovací program už vytvorenú zálohu a hromadia sa vám CD so zálohami.

   

  Pri zálohovaní na CD musíte zálohovať programom, ktorý je k napalovačke a je potrebné zálohovať všetky súbory s extenziou *.mdb z adresára C:SOFTPROGWinAmbData.

   

  Program síce dokáže zálohovať aj na diskety, ale vo Windows sa to už príliš nenosí. Hlavne preto, že databázy sú pomerne veľké a vychádzajú na veľa diskiet. Disketa je najmenej spoľahlivé médium a okrem toho pri jednej vadnej je celý archív na zahodenie.

   

  Odporúčame zálohovať každý deň pri ukončovaní programu na disk. Minimálne raz týždenne je vhodné zálohovať na iné médium.Túto zálohu je najlepšie držať mimo PC. Pri prípadnom odcudzení alebo vážnej poruche PC vám potom nehrozí strata dát.

 • Ako vykazovať dva úväzky v rámci jednej ambulancie - SVaLZ?

  Možnosť meniť prihláseného lekára . Toto je však vhodné využívať skutočne pre dvoch rôznych lekárov.

   

  Vo WinAmbulancii je vyvinutý veľmi dômyselný spôsob zadelenia výkonov pre jednotlivé úväzky. Tieto úväzky sme nazvali profily.

   

  Sú prístupné z podmenu Evidencie->Profily lekára. Každý lekár môže mať ľubovolné množstvo profilov a pre každý takýto profil a poisťovňu môže mať zadefinovaný osobitný cenník a sadu výkonov.

   

  Sada výkonov pre profil je prístupná cez z Evidencie profilov.

   

  Pri zadávaní výkonov je dôležité všímať si posledný stĺpec evidencie (Profil/Ak ho nevidíte môžete si okno upraviť.) do ktorého je vpisovaný práve nastavený profil v dolnom rohu okna. Pri vymedzenej sade výkonov je tento pridelovaný okamžite pri zadaní výkonu. Pre každý výkon je možné profil veľmi jednoducho zmeniť pomocou myšky.

 • Ako generovať opravné dávky?

  Generovanie opravných dávok súvisí s označením záznamov v ambulantnej knihe pomocou . Na opravenom zázname pacienta v danom dátume stlačte kombináciu kláves Alt + F2.

   

  V ponúknutej tabuľke vyberte, ktoré výkony chcete poslať na opravu a tabuľku potvrďte. Takto vybraný záznam sa v stĺpci Z označí písmenom O.

   

  Po označení príslušných záznamov musíte pri generovaní výkazov pre poisťovne vybrať typ dávky Opravná a zvoliť požadované obdobie (mesiac), prípadne poisťovňu.

 • Ako zadať odosielajúceho lekára ?

  Ctrl + O – (alebo dvojklik v stĺpci ODKIAĽ) – vstúpite do evidencie odosielateľov v malom zozname – vyhľadáte odosielajúceho lekára a prepíšete klávesom F3.

   

  V prípade, že tam lekára nemáte, stlačte klávesu F8 , kedy sa otvorí kompletný zoznam lekárov SR, z ktorého po nájdení lekára vyberiete F3. Vybranému lekárovi je pridelený interný kód (prvý stĺpec s kódom), ktorý môžete kedykoľvek zmeniť tak, že na kóde si pomocou Ctrl + E zmeníte editačný režim a kód prepíšte na skratku priezviska.

   

  Ak kód lekára neviete nájsť, môžete si ho v malom zozname kompletne doplniť tak, že pridáte nový záznam pomocou Ctrl + Insert a vyplníte požadované položky.

   

  Všetci odosielajúci lekári musia mať vyplnený kód lekára aj kód PZS.

   

  Vymazanie odosielateľa z ambulantnej knihy u pacienta - klávesa - <--Backspace.

 • Ako preregistrovať pacienta ?

  Pre odborných lekárov vzniká na prvý pohľad malá komplikácia so skutočnosťou, že v programe WinAmbulancia musí každý pacient byť dôsledne registrovaný v niektorej poisťovni a pri jej zmene nestačí jednoducho prepísať kód poisťovne, ale pacient musí byť korektne preregistrovaný.

   

  Pacienta by ste mali správne preregistrovať tesne pred jeho výberom do ambulantnej knihy /Ikona v pravom dolnom rohu, alebo /, kde v ponúknutej tabuľke vyberiete funkciu preregistrácie a z ponúknutej tabuľky vyberiete poisťovňu, do ktorej ho chcete preregistrovať. Dátum zániku v strej poisťovni a dátum vzniku v novej poisťovni môžete aktuálne prepísať. Ak už máte pacienta zadaného v ambulantnej knihe, môžete ho preregistrovať cez kartu pacienta F7, kde zvolíte tlačidlo Preregitrácia alebo je možné použiť manuálnu preregistráciu pomocou údajov a histórii poistných vsťahov z ambulantnej knihy aj evidencie pacientov. Po zobrazení okna histórie poistenca zadajte pomocou nový záznam. Program automaticky pridá nový riadok a vy v tomto riadku len zmeníte kód poisťovne. Dátumy vzniku a zániku musia mať logiku a príslušné intervaly dátumov sa nesmú prekrývať.

 • Ako využiť program na celú obrazovku ?

  V menu Konfigurácia -> Výber konfigurácie máte možnosť vybrať jednu z nami optimalizovaných rozlíšení obrazovky pre rozlíšenia

   
  • 800x600 bodov,
  • 1024x768 bodov,
  • 1280x1024 bodov.
   

  Písmo v tabuľkách môžete pomocou ALT + zväčšovať, alebo pomocou Alt - zmenšovať. Kláves Alt * mení štýl zobrazenia tabuliek. (Treba vyskúšať)

   

  Šírky stĺpcov a výšku riadkov môžete meniť podobne ako v Exceli kliknutím a pridržaním ľavej klávesy myši na okraj stĺpca v záhlaví a nasledním ťahaním do požadovanej šírky. Veľkosť písma v textovom editore a pri písaní nálezu môžete meniť podobne ako vo Worde pomocou internej percentuálnej násobičky v pravom hornom rohu.

 • WinAmbulancia a Windows Vista

  Po inštalácii programu WinAmbulancia na operačný systém Windows Vista sa v niektorých verziách objavuje problém s formátom dátumu.

   

  Chyba sa prejaví pri zadávaní dátumu po spustení programu. Napríklad pri dátume 6.9.2007 sa v okne zobrazí 06.06.06.0. Tento dátum nie je možné potvrdiť cez Ok, iba zrušiť dialóg Storno, program bude spustený ale po pridaní nového záznamu do ambulantnej knihy vznikne záznam bez dátumu nepoužiteľný pre výkazy.

   

  Chyba je spôsobená nevhodným formátom krátkeho dátumu (short date) v miestnych nastaveniach operačného systému - formát dátumu nesmie obsahovať medzery.

   

  Nastavenie je dostupné napr. cez:

   
  1. ikona - Ovládací panel (v ponuke Štart)
  2. ikona - Miestne a jazykové nastavenia
  3. záložka - Formáty
  4. tlačítko - Upraviť tento formát...
  5. záložka - Dátum
  6. položka - Formáty dátumu, Krátky dátum: d.M.rrrr (bez medzier)
   

  Ďalej vzniká problém pri zobrazení náhľadu pred tlačou.

   

  Na obrazovke sa zobrazí čierny text na čiernom pozadí.

   

  Tento fakt nemá vplyv na to, čo vytlačí tlačiareň a preto je možné pokračovať v tlači.

   

  Tu popísané problémy boli odstránené vo verzii 5.4.