Cenník

Cenník licencií na rok 2017 - platí pre NZZ tvorené jedným lekárom a sestrou

Názov Cena
WinAmbulancia - Licencia Lekár 490.00 € (jednorázová platba)
WinAmbulancia - Licencia Sestra 210.00 € (jednorázová platba)
WinAmbulancia - Upgrade z DOS 220.00 € (jednorázová platba)
WinAmbulancia - WinLab (modul na sťahovanie laboratórnych výsledkov) 165.00 € (jednorázová platba)
WinAmbulancia - Validácia dát (modul) 38.00 € (jednorázová platba)
WinAmbulancia - Upgrade PROFI (balík nadštandart) 70.00 € (jednorázová platba)
WinOddelenie 490.00 € (jednorázová platba)
WinRecepcia - Licencia Lekár 140.00 € (jednorázová platba)
WinRecepcia - Licencia Sestra 60.00 € (jednorázová platba)
eISLP - Elektronický informačný system liekov a pomôcok 85.00 € (jednorázová platba)
Bezpečnostný projekt ochrany osobných údajov 120.00 € (jednorázová platba)

Upgrade (ročné poplatky za legislatívne úpravy v roku 2017)

Názov Cena
WinAmbulancia - Upgrade BASIC (legislatíva pre poisťovne + číselníky) 169.00 € (ročný poplatok)
WinAmbulancia - Upgrade PROFI (štatistiky + overovanie poist. vzťahu +formuláre atď...) 205.00 € (ročný poplatok)

Poplatky za rozšírenie licencie

Názov Cena
WinAmbulancia - Upgrade sieťový klient 40.00 € (ročný poplatok)
Zasielanie CD s aktualizáciou programu 3.00 € (za kus)
Formulár na objednávku 60.00 € (za kus)
WinLab - Upgrade (Lekár + Sestra) 38.00 € (ročný poplatok)
eISLP - Upgrade (Lekár + Sestra) 34.00 € (ročný poplatok)
WinRecepcia - Upgrade Lekár 36.00 € (ročný poplatok)
WinRecepcia - Upgrade Sestra 16.00 € (ročný poplatok)
Podpora platieb 20.00 € (ročný poplatok)

Servis

Názov Cena
Poradenstvo po telefóne 0.00 € (do 10 minút)
Vyžiadané zavolanie na pevnú linku zákazníka 0.00 € (do 10 minút)
Diaľková správa pri PROFI 0.00 € (do 10 minút)
Diaľková správa pri PROFI 10.00 € (každých začatých 30 minút)
Diaľková správa pri BASIC 15.00 € (každých začatých 30 minút)
Servis vo firme SoftProgres 18.00 € (každá začatá hodina)
Servis u zákazníka 25.00 € (každá začatá hodina)
Cestovné náhrady 0.50 € (za kilometer)
Service pack (celková kontrola PC a databázy programu) 50.00 € (jednorázová platba)

Administratívne poplatky

Názov Cena
Zmena IČO (napr. pri zmene právnej formy na s.r.o.) 25.00 € (jednorázová platba)
Prevod licencie na iného majiteľa 35.00 € (jednorázová platba)
Upomienka (zaslaná každé dva mesiace po splatnosti faktúry) 5.00 € (jednorázová platba)